Intervención de España en 71 sesión AG – 4ª Comisión descolonización

Portada/Asamblea General, Carrusel fotográfico, España en la ONU/Intervención de España en 71 sesión AG – 4ª Comisión descolonización